Odnawialny limit poręczeń wadialnych

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

Maksymalna kwota

1.000.000,00 zł

Dla kogo

Dla Przedsiębiorców, którzy:

 • posiadają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego
 • są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem
 • posiadają zdolność kredytową do spłaty zobowiązań
 • nie posiadają zaległości publiczno-prawnych
 • przystępują do postępowania prowadzonego przez Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (w tym postępowań organizowanych na podstawie przepisów Działu V i VI ustawy pzp) lub,
 • przystępują do postępowania prowadzonego bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez:
  • spółdzielnie mieszkaniowe
  • spółki wodne w rozumieniu art. 441 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.)
  • przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.)
  • osoby prawne, których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego (komunalne osoby prawne)
  • państwowe osoby prawne w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 735 z późn. zm.)
 • inne niż wyżej wymienione podmioty z sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Przeznaczenie /cel

Poręczenie wadium przetargowego

Okres spłaty

Odnawialny limit poręczeń wadialnych przyznawany maksymalnie na okres 24 miesięcy

Oprocentowanie

maksymalnie 3 %

Termin zakończenia naboru

nieograniczony

Inne ważne informacje

Korzyści:

 • brak konieczności angażowania własnych środków, jak również możliwość przystąpienia do przetargu w przypadku braku wolnych środków na wpłatę wadium
 • zwiększenie potencjału Przedsiębiorcy wskutek umożliwienia przystępowania do większej ilości przetargów jednocześnie
 • szybka procedura
 • konkurencyjne opłaty z możliwością negocjacji (zgodnie z Tabelę opłat i prowizji)

Link do strony z ofertą u pośrednika finansowego

Poręczenie wadialne

Oferta dostępna u pośredników

Fundusz Pomerania

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
św. Ducha 2, 70-205 Szczecin

NIP: 852-100-23-07
REGON: 810 603 415
KRS: 0000043530

tel.: +48 91 432 93 30
e-mail: zarzad@zarr.com.pl

 

Klauzula informacyjna RODO