Poręczenie kredytów inwestycyjnych i leasingów

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

Maksymalna kwota

1.500.000,00 zł

Dla kogo

Dla Przedsiębiorców, którzy:

 • posiadają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego
 • są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem
 • posiadają zdolność kredytową do spłaty zobowiązań
 • nie posiadają zaległości publiczno-prawnych

Przeznaczenie / cel

Poręczone zobowiązanie finansowe, musi być przeznaczone na:

 • finansowanie inwestycji polegających na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno- usługowo- handlowych
 • tworzenie nowych miejsc pracy
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych
 • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP i zwiększenie zatrudnienia
 • w przypadku leasingu: wyłącznie na środki trwałe na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej

Okres spłaty

Poręczenie udzielane maksymalnie na okres 84 miesięcy

Oprocentowanie

0%

Termin zakończenia naboru

kwiecień 2023 r.

Inne ważne informacje

Korzyści:

 • ułatwienie dostępu do leasingów/kredytów, w tym także Przedsiębiorcom:
  • we wczesnej fazie rozwoju (start-upy)
  • nie posiadających odpowiednich zabezpieczeń na realizację inwestycji
  • nie posiadających historii kredytowej
 • możliwość sfinansowania nowych inwestycji
 • brak konieczności obciążania przez przedsiębiorcę własnego majątku
 • możliwość dokonania wszystkich formalności związanych z poręczeniem w Banku lub firmie leasingowej współpracujących z Funduszem

Więcej informacji o produkcie finansowym

Poręczenie kredytów i leasingów

Oferta dostępna u pośredników

Fundusz Pomerania

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
św. Ducha 2, 70-205 Szczecin

NIP: 852-100-23-07
REGON: 810 603 415
KRS: 0000043530

tel.: +48 91 432 93 30
e-mail: zarzad@zarr.com.pl

 

Klauzula informacyjna RODO