Poręczenie kredytów przeznaczonych na działalność gospodarczą z reporęczeniem ZFR

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

Maksymalna kwota

500.000,00 zł

Dla kogo

Dla Przedsiębiorców, którzy:

 • posiadają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego
 • są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem
 • posiadają zdolność kredytową do spłaty zobowiązań
 • nie posiadają zaległości publiczno-prawnych

Przeznaczenie /cel

Poręczony kredyt, musi być przeznaczony na:

 • rozwój potencjału konkurencyjnego Odbiorców Ostatecznych
 • wprowadzenie do oferty nowych produktów lub usług
 • rozszerzenie produktywności, poprzez m.in. zwiększenie zatrudnienia
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP i zwiększenia zatrudnienia

Okres spłaty

Poręczenie udzielane maksymalnie na okres 39 miesięcy

Oprocentowanie

0 %

Termin zakończenia naboru

październik 2022 r.

Inne ważne informacje

Korzyści:

 • ułatwienie dostępu do kredytów, w tym także Przedsiębiorcom:
  • we wczesnej fazie rozwoju (start-upy)
  • nie posiadających odpowiednich zabezpieczeń
  • nie posiadających historii kredytowej
 • brak konieczności obciążania przez przedsiębiorcę własnego majątku
 • możliwość dokonania wszystkich formalności związanych z poręczeniem w Banku współpracującym z Funduszem.

Więcej informacji o produkcie finansowym

Poręczenie z reporęczeniem ZFR

Oferta dostępna u pośredników

Fundusz Pomerania

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
św. Ducha 2, 70-205 Szczecin

NIP: 852-100-23-07
REGON: 810 603 415
KRS: 0000043530

tel.: +48 91 432 93 30
e-mail: zarzad@zarr.com.pl

 

Klauzula informacyjna RODO