Poręczenie Płynnościowe z reporęczeniem ZFR

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

Maksymalna kwota

500.000,00 zł

Dla kogo

Dla Przedsiębiorców, którzy:

  • od co najmniej 6 miesięcy posiadają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego
  • są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem
  • posiadają problemy z utrzymaniem płynności w związku z wystąpieniem epidemii COVID 19
  • posiadają zdolność kredytową do spłaty zobowiązań
  • nie posiadają zaległości publiczno-prawnych

Przeznaczenie /cel

Poręczony kredyt musi być przeznaczony na pokrywania zwiększonego zapotrzebowania na kapitał obrotowy i poprawę płynności finansowej Przedsiębiorcy w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19

Okres spłaty

  • udzielane przez Fundusz Pomerania – maksymalnie na okres 24 miesięcy
  • udzielane przez Fundusz Poręczeń Kredytowych – maksymalnie na okres 60 miesięcy

Oprocentowanie

od 0 %

Termin zakończenia naboru

do 31.12.2021 r. lub do wyczerpania środków

Inne ważne informacje

Poręczenia są reporęczane przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego pod auspicjami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, z wkładów wniesionych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 do instrumentów inżynierii finansowej.

Więcej informacji o produkcie finansowym w Funduszu Pomerania

Poręczenie Płynnościowe

Więcej informacji o produkcie finansowym w Funduszu Poręczeń Kredytowych

Poręczenie Płynnościowe

Oferta dostępna u pośredników

Fundusz Pomerania
FPK

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
św. Ducha 2, 70-205 Szczecin

NIP: 852-100-23-07
REGON: 810 603 415
KRS: 0000043530

tel.: +48 91 432 93 30
e-mail: zarzad@zarr.com.pl

 

Klauzula informacyjna RODO