Poręczenie wadialne dla przedsiębiorcy

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

Maksymalna kwota

500.000,00 zł , chyba, że inwestycja wpłynie istotnie na rozwój Miasta Szczecin – wówczas kwota może być wyższa – ustalana indywidualnie przez Zgromadzenie Wspólników

Dla kogo

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województwa zachodniopomorskiego

Przeznaczenie /cel

Na rzecz podmiotów przystępujących do przetargów, w szczególności realizowanych na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019

Okres spłaty

Limit wadium przyznawany na okres do 12 miesięcy

Termin zakończenia naboru

Oferta stała

Inne ważne informacje

Poręczenie odpłatne

Link do strony z ofertą

Poręczenie zapłaty wadium

Oferta dostępna u pośredników

ARMS

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
św. Ducha 2, 70-205 Szczecin

NIP: 852-100-23-07
REGON: 810 603 415
KRS: 0000043530

tel.: +48 91 432 93 30
e-mail: zarzad@zarr.com.pl

 

Klauzula informacyjna RODO