Pożyczka Miejska (ZFR)

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

Maksymalna kwota

do 1.000.000,00 mln zł

Dla kogo

 • jednostki organizacyjne Jednostek Samorządu Terytorialnego posiadające osobowość prawną
 • towarzystwa budownictwa społecznego (TBS)
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Przeznaczenie / cel

 • odnowa tkanki mieszkaniowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych (w szczególności ścian zewnętrznych, ścian nośnych, fundamentów, dachów, stropów, strychów, ciągów – komunikacyjnych, systemów wentylacji, pralni, suszarni, przechowalni wózków dziecięcych i rowerów, wind oraz instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych) a także wykorzystywanych przez nie kotłowni i innych pomieszczeń gospodarczych
 • wymiana izolacji przeciwwilgociowej
 • instalacja czujników czadu i gazu
 • wymiana instalacji gazowej
 • likwidacja systemów ogrzewania opartych na paliwie węglowym i zamiana na alternatywne źródło ogrzewania
 • wykonanie instalacji ciepłej wody
 • likwidacja toalet na klatkach schodowych – dostosowanie, remont instalacji kanalizacyjnej
 • instalacja fotowoltaiki
 • zagospodarowanie terenu zielonego stanowiące część realizowanej inwestycji

Maksymalny okres spłaty

180 miesięcy

Karencja

do 6 miesięcy

Oprocentowanie

Na warunkach rynkowych

Inne ważne informacje

 • brak opłat i prowizji
 • brak wkładu własnego
 • minimum formalności
 • krótki czas rozpatrzenia wniosku

Więcej o produkcie finansowym w ZARR S.A.

Pożyczka Miejska – nabór otwarty

Więcej o produkcie finansowym w SFP

Pożyczka Miejska

Więcej o produkcie finansowym w SARL

Pożyczka Miejska

Więcej o produkcie finansowym w FRW

Pożyczka Miejska

Oferta dostępna u pośredników

SARL
SFP
ZARR
FRW

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
św. Ducha 2, 70-205 Szczecin

NIP: 852-100-23-07
REGON: 810 603 415
KRS: 0000043530

tel.: +48 91 432 93 30
e-mail: zarzad@zarr.com.pl

 

Klauzula informacyjna RODO