Pożyczka Obrotowo – Inwestycyjna PLUS (BGK)

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

Maksymalna kwota

powyżej 100 000,00 zł do 500 000,00 zł

Dla kogo

Dla mikro i małych przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego

Przeznaczenie /cel

Przedsięwzięcia Ostatecznego Odbiorcy przyczyniające się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy pod warunkiem, ze będzie on powiązany z działalnością inwestycyjną lub dalszą ekspansją przedsiębiorstwa, na które zostało przyznane finansowanie.

Okres spłaty

do 84 miesięcy

Karencja

do 8 miesięcy

Oprocentowanie

od 0,84%

Termin zakończenia naboru

do wykorzystania w 100% otrzymanego limitu

Link do strony z ofertą produktu w PFP

Pożyczka obrotowo – inwestycyjna PLUS

Link do strony z ofertą produktu w FDPA

Pożyczka obrotowo – inwestycyjna PLUS

Link do strony z ofertą produktu w ZBS

Pożyczka obrotowo – inwestycyjna PLUS

Oferta dostępna u pośredników

ZBS
PFP
FnrRPR

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
św. Ducha 2, 70-205 Szczecin

NIP: 852-100-23-07
REGON: 810 603 415
KRS: 0000043530

tel.: +48 91 432 93 30
e-mail: zarzad@zarr.com.pl

 

Klauzula informacyjna RODO