Reporęczenie Inwestycyjne

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa Produktu

OFERTA BEZPŁATNYCH PORĘCZEŃ

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

udzielanych w ramach Programu Reporęczenie Inwestycyjne

Odbiorcy oferty

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego, przy czym działalność przedsiębiorcy musi funkcjonować na terenie województwa zachodniopomorskiego przez okres minimum 6 miesięcy przed zawarciem umowy o udzielenie poręczenia.

Cechy i zalety poręczenia

 • wysoki poziom poręczenia – 80% kwoty kredytu, nie więcej niż 1 milion złotych
 • długi okres ważności poręczenia – do 84 miesięcy
 • decyzja o poręczeniu w ciągu 1 dnia
 • poręczenie stanowi pomoc de minimis

Cel kredytowania

 • finansowanie inwestycji polegających na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych lub handlowych
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych
 • tworzenie nowych miejsc pracy
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju działalności gospodarczej i zwiększenia zatrudnienia
 • finansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy wynikającego z realizacji celów rozwojowych wskazanych powyżej oraz zakup maszyn, urządzeń lub modernizacja posiadanego parku maszynowego w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięć

Zastosowanie poręczenia

 • kredyty inwestycyjne
 • kredyty Biznes Ekspres
 • kredyty obrotowe nieodnawialne

Koszt poręczenia

Poręczenie jest bezpłatne. Klient nie ponosi żadnych kosztów za poręczenie w całym okresie ważności poręczenia. Brak opłaty za rozpatrzenie wniosku.

Główne wyłączenia

 • refinansowanie kredytów, pożyczek lub umów leasingowych
 • refinansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków UE lub krajowych środków publicznych lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej
 • finansowanie działalności deweloperskiej oraz zakup nieruchomości w celu ich dalszej odsprzedaży

Kontakt w Funduszu

Maciej Kafel
tel. kom.: 665 612 718, tel. 91 424 31 42
e-mail: m.kafel@polfund.pl
www.polfund.pl

Oferta dostępna u pośredników

POLFUND

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
św. Ducha 2, 70-205 Szczecin

NIP: 852-100-23-07
REGON: 810 603 415
KRS: 0000043530

tel.: +48 91 432 93 30
e-mail: zarzad@zarr.com.pl

 

Klauzula informacyjna RODO