Wadium Przetargowe

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

Dla kogo

Dla Przedsiębiorców, którzy:

  • są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem
  • nie posiadają zaległości publiczno-prawnych
  • przystępują do postępowania prowadzonego przez Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych

Kwota poręczenia

Maksymalna wartość poręczenia wynosi 100.000 zł w ramach szybkiej ścieżki online, w przypadku większych kwot możliwe jest aplikowanie po przez wniosek dostępny na stronie www.ewadia.pl/wnioski

Okres poręczenia

Poręczenie jest udzielane na okres związania ofertą, nie dłużej niż 120 dni

Oprocentowanie

Aktualna tabela opłat i prowizji, już od 1%

Termin zakończenia naboru

Nieograniczony

Inne ważne informacje

Korzyści:

  • brak konieczności angażowania własnych środków, jak również możliwość przystąpienia do przetargu w przypadku braku wolnych środków na wpłatę wadium
  • zwiększenie potencjału Przedsiębiorcy wskutek umożliwienia przystępowania do większej ilości przetargów jednocześnie
  • błyskawiczna procedura – wadium dostępne już w kilka minut
  • konkurencyjne opłaty

Link do strony z ofertą

www.ewadia.pl

Oferta dostępna u pośredników

POLFUND

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
św. Ducha 2, 70-205 Szczecin

NIP: 852-100-23-07
REGON: 810 603 415
KRS: 0000043530

tel.: +48 91 432 93 30
e-mail: zarzad@zarr.com.pl

 

Klauzula informacyjna RODO