Wejście kapitałowe

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

Rodzaj finansowania

Wejście kapitałowe charakteryzuje się tym, że przedsiębiorstwo otrzymuje kapitał od inwestora w zamian za część udziałów lub akcji (maksymalnie 60%).
Do tego spółka otrzyma wsparcie mentoringowe, business development, doradztwo strategiczne i operacyjne, czy networking.

Maksymalna kwota

do 2 mln zł

Dla kogo

dla MŚP do 3 lat działalności

Przeznaczenie / cel

Innowacyjne przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Firma może przeznaczyć kapitał m.in. na innowacje:

  • Produktowe
  • Usługowe
  • Procesowe
  • Organizacyjne
  • Marketingowe

W ramach wejścia kapitałowego preferowane będą projekty w:

  • obszarze Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego
  • przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe (B+R)

Oferta dostępna u pośredników

Black Pearls VC

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
św. Ducha 2, 70-205 Szczecin

NIP: 852-100-23-07
REGON: 810 603 415
KRS: 0000043530

tel.: +48 91 432 93 30
e-mail: zarzad@zarr.com.pl

 

Klauzula informacyjna RODO