Poręczenie dla przedsiębiorcy ARMS

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa Produktu Finansowego

Poręczenie dla przedsiębiorcy

Maksymalna kwota

500.000,00 zł, chyba, że inwestycja wpłynie istotnie na rozwój Miasta Szczecin – wówczas kwota może być wyższa – ustalana indywidualnie

Dla kogo

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województwa zachodniopomorskiego

Przeznaczenie / cel

Kredyty inwestycyjne, obrotowe, w tym VAT, w rachunku bieżącym, pożyczki

Okres spłaty

Zgodny z okresem kredytowania/ trwania pożyczki

Termin zakończenia naboru

Oferta stała

Inne ważne informacje

Poręczenie odpłatne

Więcej informacji o produkcie finansowym w ARMS

Poręczenie ze środków własnych ARMS

Oferta dostępna u pośredników

ARMS

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
św. Ducha 2, 70-205 Szczecin

NIP: 852-100-23-07
REGON: 810 603 415
KRS: 0000043530

tel.: +48 91 432 93 30
e-mail: zarzad@zarr.com.pl

 

Klauzula informacyjna RODO